IP: 114.119.167.98
Edicions de la Universitat de Lleida
Esci dal Catalogo EditoriEsci dal Catalogo Editori
Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida té com a objectius principals l'impuls, la producció tècnica i la difusió d'edicions científiques, docents, d'extensió universitària i d'imatge institucional de la Universitat, tant en suport de paper com en edició electrònica o digital.
Assolim els nostres objectius a partir de la publicació de materials de suport a la docència i la recerca mitjançant colleccions i revistes impulsades des dels nostres departaments, facultats i unitats de recerca. També mitjançant treballs què, sense perdre rigor, són atractius a públics més amplis i ens permeten vincular la universitat a la societat.
Finalment, potenciem arreu la marca Universitat de Lleida gràcies a la nostra presència institucional i la difusió del funcionament de l'activitat universitària amb productes de merchandising i editorials diversos que emanen de la nostra comunitat universitària.
Edicions de la Universitat de Lleida
Pubblicazioni Pubblicazioni
Monografie e testiMonografie e Miscellanee
PeriodiciPeriodici
Copyright 2000-2017 Casalini libri
P.IVA IT03106600483